KLUBAS

Pastaraisiais metais keičiasi visuomenės požiūris į vaikų, jaunimo ugdymo ir laisvalaikio užimtumą, atgimsta poreikis sportui. Fizinis aktyvumas – kūno kultūra ir sportas tampa vis dažnesniu šiuolaikinės visuomenės reiškiniu. Aktyvus poilsis, judri ir įdomi veikla: mažina psichinį nuovargį, didina ir palaiko darbingumą bei gerina fizinę būklę. Sportavimo įgūdžiai turi įtakos gyvenimo kokybei ne tik dėl sveikatos pagerėjimo, bet ir dėl sportinės veiklos poveikio bendruomenės solidarumui, jaunimo socializacijai bei visuomenės sanglaudai.

Taigi mūsų klubas savo veikloje būtent to ir sieks – paskatinti ir sudaryti kiekvienam sąlygas sportuoti, suvokti viso to prasmę ir naudą.

Vadovo žodis.

Noriu padėkot visiems už palaikymą ir pasitikėjimą. Džiaugiuosi už Telšių futbolo bendruomenę, valdžios atstovus ir rėmėjus, kurie pritarė mūsų iniciatyvai ir padėjo žengti pirmuosius žingsnius iki pasiekėme šią stotelę. Pakankamai sustiprėję esame pasiruošę žengti dar toliau ir sieksime nei vieno iš Jūsų nenuvilti.